Information

Read More

Konutla İlgili Her Şey

Ev sahibi hangi koşullarda dava açar?

Kiracınızla temerrüt yaşamışsanız, yani kiracınız yükümlülüklerini yerine getirmemişse ve bir dava açmayı planlıyorsanız, bunun sözleşmenizde belirtilmiş olması gerekir. Daha açık bir ifadeyle kiranın altı gün mü bir ay mı yoksa iki ay mı ödenmemesi halinde sözleşmenin fesih edilebileceğine dair bir madde bulunması ve buna dayanarak tahliye davası açmanız gerekiyor. Ancak öncelikle ihtar gerekli…

Ev sahibi kiracısına ne zaman ihtar çeker?

Dava açabilmek için bir kira dönemi içinde iki haklı nedenle ihtarın kiracıya gönderilmiş olması gerekir. Ardından taşınmazın tahliye edilmesi isteği vurgulanmalı ve tahliye için altı aylık süre verilmeli. Bu sürenin sonunda tahliye gerçekleşmemiş ise dava açılabilir. Tebligatın kiracıya ulaşmasından sonra aylık süre beklenmeden açılan davalar süreye uyulmaması nedeniyle reddedilir.

Emlak vergisi indirimli ödenebilir mi?

Şahısların emlak vergisinden muaf olduğu durumlar vardır. Emekli, dul ve yetimler, şehitlerin dul ve yetimleri, gazi veya özürlü kişiler, yalnızca bir konutları varsa ve bu konutun büyüklüğü 200 metrekareyi geçmiyorsa, başka da gelirleri yoksa, emlak vergisi ödemeyebilirler. İndirimli verginin uygulanabilmesi için kişinin Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Bildirim Formunu doldurması gerekmektedir.Bunun için emeklilerden emekli olduuğuna dair belge, geliri olmayanlardan vergi dairesinden vergi mükellefi olmadığına dair belge, sosyal güvenlik kurumundan aktif sigortalı olmadığına dair belge, gazi, şehit, dul ve yetimlerden bu durumlarını kanıtlayan belge, özürlülerden ise tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu istenir.

Binaya yönetici atanması şart mıdır?

Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü var ise yönetici atanması zorunludur.

Ortak giderlere katılmayana ne tür yaptırımlar uygulanır?

Kat Mülkiyeti Kanunu bu konuda düzenleme getirmiştir. Önceden sadece kiracıdan alınabilen ortak genel giderlere ait borcun, bundan böyle kiracı ile birlikte herhangi bir sebeple bağımsız bölümde oturan veya faydalanan kimselerden de istenebileceği hükme bağlanmıştır.

Ana gayrimenkulün her türlü genel giderlerine payı nispetinde katılmayan kat maliklerine yaptırım için, yönetici veya diğer kat maliklerinden birinin tebligat yapması gerekir. Buna rağmen ödemede bulunulmazsa o zaman borcun kiracı tarafından ödenmesi gerekir. Kanun bu kimseleri ödenmeyen giderler için mal sahipleri ile birlikte borçtan ortak sorumlu kılmıştır.Daire boşsa ödenmeyen borçlar için mülkün tapu siciline haciz koymak mümkündür.Kat maliklerinden birisi ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olur ise, kendi borç ve yükümlülüklerini yerine getirmekte bir yıl boyunca devamlı olarak ısrar ederse, diğer kat malikleri o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Böyle bir durumda ilgili bağımsız bölümün mülkiyetinin dava tarihindeki değerinin o kat malikine ödenmesi ve sözkonusu mülkiyetin arsa payları oranında diğer kat maliklerine devredilmesi için dava açılmasına, kat malikleri kurulunca karar verilir. Bu kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinden bir kısmı dava açmakistemezse diğer kat malikleri davayı açar ve davalının bağımsız bölümünün mülkiyeti, arsa payları oranında davayı açmış bulunan kat maliklerine devredilir.

Bir daireyi lüks yapan özellikler nelerdir?

Bir konutu lüks yapan özellikler, yaşam konforu ve gayrimenkul değeri konusunda konutun kabullenilmiş standartların üzerinde taşıdığı eklenti ve özelliklerdir. Standartlar ise dönemin özelliklerine göre değişim gösterdiği için, lüks kavramı da dönemler içinde değişmiştir ve kişilere göre de tarifi değişebilmektedir.Örneğin konut projelerinde, 5 yıl öncesine kadar bir evin lüks sayılabilmesi için havuz, güvenlik, sauna, otopark gibi özellikleri taşıması ve büyüklüğünün de 120 metrekareden fazla olması yeterli sayılırdı.Ancak gayrimenkul sektöründeki ivmeyle birlikte artan rekabet ve değişen talep bu ölçüleri de değiştirdi. Artık yukarda adı geçen özellikler lüks değil, markalı bir konut projesinin olmazsa olmaz koşulları arasına girdi. Açık havuzun yanı sıra kapalı havuz, açık otoparkın yanısıra kapalı otoparkı bulunan, zengin çeşitlilikte spor salonları ve spor kulüpleri gibi farklılıklara yer veren, güvenliğinden evin idaresine kadar, yaşam konforunu artırmada teknolojik gelişmelere kucak açan konutlar rakiplerinden sıyrılarak lüks konut kategorisine girdi.Hatta son yıllarda evin temizliğini, gelen misafirinizi bile düşünmenize gerek bırakmayan, otel konforundaki rezidans dairelerin sadece lüks daire sayılması gerektiği konusunda tartışmalar da mevcuttur.Ama bütün bunları değerlendirirken, evin inşaatında kullanılan malzemenin kalite ve dayanıklılığı gibi ince unsurlar da gözetilmelidir.

Bir unsur da, lokasyondur.Örneğin Boğaz’daki yalı ve konaklar, yine aynı hat üzerindeki deniz manzaralı eski siteler, rezidans hizmeti sunmuyor olsalar da, bulunduğu lokasyon bir eşi daha bulunamayan mücevher değerindedir. Bu nedenle o bölgedeki konak ve yalılar her daim lüks sınıfında anılacak klasiklerdendir.

Projem deprem bölgesinde mi?

Aldığınız ya da almayı düşündüğünüz bir gayrimenkul projesinin deprem bölgesinde olup olmadığını, ya da deprem bölgesinde ise kaçıncı derece riskli bölgede olduğunu öğrenmek için Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün Ankara’da bulunan Deprem Araştırma Dairesi ile temasa geçebilirsiniz. www.deprem.gov.tr, www.afetacil.gov.tr web adreslerinden gerekli iletişim bilgilerini ve Türkiye genel haritasını bulabilirsiniz.

Binanın depreme dayanıklılığını nasıl anlarım?

Depreme dayanıklı sağlam bina; zemin hareketlerine göre inşa edilmiş ve deprem yönetmeliklerine uyan binalardır. Binaların sağlam olup olmadığına dair testlerin yetkin, tecrübeli ve belgeli İnşaat Mühendisleri tarafından yapılması tavsiye edilir. Her ne kadar basit bir vatandaşın bunu anlamak için bakabileceği birkaç nokta olsa da, taşıyıcı elemanların beton kalitesinin ölçülmesi gibi tetkiklerin sağlam bir inşaat bilgisi gerektirdiği unutulmamalı ve 1999 depremi öncesi yapılmış binası olan mal sahiplerinin binalaranı, uzmanlara incelettirip rapor alması gerekmektedir.
Sade bir vatandaşın sağlamlığı anlamak için öncelikle binanın oturduğu zemin kaya mı, dere yatağı mı, yumuşak toprak veya kum mu, bina bodrumunda su ve rutubet var mı gibi soruların cevaplarını araması gerekir. Ayrıca şunlara da dikkat edilmeli :

 • Binada deprem çatlakları var mı? (Bilhassa giriş katları, 1.kat ve bodrum katlarda)
 • Kolonlar (direkler), kirişlerden (tavanda duvar üstüne gelen çıkıntılı betonlar) daima daha kalın olması gerekir, halk arasında binalar sadece düşey yüklere göre sağlamlığı yani taşıcılığı dikkate alınmaktadır, oysa binalar deprem sırasında eğilip kalkmalarına (sünek olmalarına) yani esnek olmalarına göre, adeta sporcu bir şahıs gibi kaslı, idmanlı, narin ve rahatlıkla eğilip kalkan bir sporcunun davranışı gibi olması ile değerlendirilir.
 • Binanın projesini bağlı olduğunuz belediyeden elde edin. Böylelikle binanızın kaçak olup olmadığı ve hangi proje bürosu tarafından yapıldığını öğrenebilir; projeyi yapan büronun saygınlığı ve referanslarını soruşturabilirsiniz. Projede, kullanılan malzeme ve hesaplarla ilgili önemli bilgiler bulunur. Örneğin; binanın kaç kata göre hesabının yapıldığı… Eğer projedeki rakam ile binanın gerçek kat sayısı farklıysa binanızı mutlaka profesyonel bir deprem mühendisliği bürosuna kontrol ettirmelisiniz. Projede ayrıca hangi yılda projelendirildiği ve hangi deprem şartnamesine göre deprem yüklerinin tesbit edildiği de bulunur.
 • Temel ne kadar derinde ise daha sağlam ve yerleşmiş bir zemin üzerinde olma olasılığı da o kadar artar. Sığ ve pabuç temeller depremde daha elverişsiz davranış gösterir.
 • Özellikle alt katlarda inşaat sonrası projesine uygun olmayan kolon küçültme, delme, iptal etme, yer değiştirme gibi işlemlerin yapılıp yapılmadığı bilinmelidir.
 • Proje ve inşaat öncesi zemin etüdü yapılmış mı?
 • İnşaat esnasında binanın projeye uygun olarak inşaa edildiği sürekli kontrol edilmiş mi? Doğru sayıda çelik donatı yerleştirilmiş mi? Örneğin; çelik donatı ile kolon veya kiriş kenarı arasındaki mesafe olan pas payı en az 2.5 cm olmalıdır.
 • Beton üretiminde kullanılan kum, deniz kumu mu? Eğer deniz kumu ise; iyice yıkanmadan beton üretiminde kullanılmışsa, içindeki tuz, betonun kimyasını zamanla bozabilir ve dayanıklılığını azaltabilir.
 • Ayrıca kolonlar arası mesafeleri de karşılaştırın. Kolonların üst başları arasındaki kiriş boyutlarını da o kata karşılık gelen kat döşeme planlarındaki kiriş boyutlarından kontrol edebilirsiniz. Benzer kontrolleri üst katlarda da yapın. Eğer eksik kolon veya kiriş, kolon ebatlarında farklılık, kolon mesafelerinde farklılık tesbit ettiyseniz, mutlaka profesyonel bir deprem mühendisliği bürosuna kontrol ettirmelisiniz.
 • Zemin kat yüksekliği 3 metreden fazla, özellikle 5 metre civarı olan ve zemin katın büyük bölümü duvarlar ile kapalı olmayan binaların depremde hasar görme olasılığı çok daha fazladır.

İnşaatçı sözünü tutmazsa ne yapmalıyım?

Herhangi bir gayrimenkul projesinde konut, ofis, rezidans, mağaza gibi bir yatırım yaptığınızda, size inşaat firması tarafından vadedilenlerin yerine getirilmemesi ayıplı mal kavramına girmektedir. Ancak bu konuda hakkınızı arayabilmeniz için öncelikle size verilen sözlerin yazılı bir halde size sunulmuş olması gerekmektedir. Bu da satış sözleşmesi düzenlenmiş olması anlamına gelir.

Eğer size inşaatla ilgili verilen sözler yerine getirilmemişse, yani sözleşmede belirtilen beyaz eşyaların olmaması, ya da belirtilen markaların olmaması, tesisatın sorunu gibi inşaat problemlerinin olması, ya da belirtilen tarihte teslimatın yapılamaması gibi durumlarda elinizdeki sözleşmeyle tüketici olarak hakkınızı aramanız mümkündür. Ancak bunun için de sorunun sizin kullanımınızdan kaynaklanmaması gerekiyor.Bunun için geçerli yollardan biri projenin bulunduğu yerdeki kaymakamlık bünyesindeki tüketici sorunları hakem heyetlerine başvurmanızdır. Hakem heyetleri sizin adınıza gerekli incelemeyi yaparak yasal süreç hakkında sizi bilgilendirebilir. Ancak Tüketiciler Birliği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz okurlarımıza bu tür durumlarda öncelikle tüketici tespit davası açmalarını önermektedir. İnşaatın teknik bir konu olmasından dolayı hakem heyetlerinden sonuç almanın uzayabileceği uyarısında bulunan tüketici hakları uzmanı Deniz’in önerileri şunlar:

“Bu tür durumlarda tüketiciler Sulh Hukuk Mahkemesi’nde tüketici tespit davası açmalı ve böylece inşaatın durumunu, ayıplı halini tespit ettirmeli. Daha sonra karşı tarafa bir ihtarname gönderek ayıbın düzeltilmesini talep etmeli. İnşaatın zamanında tamamlanması, inşaata bağlı sorunların giderilmesi gibi taleplerin ihtar edilmesi gerekiyor. Eğer karşı taraf yasal süreç içinde bu ihtara uymaza tüketiciye mahkemede dava açma hakkı doğar. Tüketici davaları harçtan muaftır, sadece davacıdan tebligat ücreti talep edilir. Konutlarda ayıbın ihbar edilmesi için 30 günlük süre vardır. Yani kişi konutu teslim aldıktan sonraki 30 gün içinde ayıplı malı ihbar etmelidir, bu süreyi geçirmemelidir. Ancak bu gizli ayıp ise yani ancak kullanıldıkça ortaya çıkan bir sorun ise o zaman ihbar süresi 2 yıldır.”

Kat mülkiyeti nasıl kurulur?

Kat Mülkiyeti’nin kurulabilmesi için anagayrimenkulun örneğin binanın inşaatının tamamlanmış ve kullanmaya elverişli olması gerekmektedir. Kat Mülkiyeti taşınmaz mal eğer bir kişinin ise onun ya da birden çok şahsın müşterek malı ise bütün paydaşların imzaladığı dilekçe ile tapuya müracaatı ile kurulur. Bu şekildeki kat mülkiyeti kurulmasına,”Kat mülkiyetinin iradi olarak kurulması ”denir. Kat Mülkiyeti’nin mahkeme kararı ile kurulabilmesi de mümkündür. Bu durum bir gayrimenkuldeki ortaklığın giderilmesi davalarında, mirasçılarından veya müşterek maliklerden birinin talebi ile hakimin kat mülkiyeti kurulmasına karar vermesi söz konusudur.

Kat mülkiyeti resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Anagayrimenkulün tümü kat mülkiyetine çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz.

Kat mülkiyeti kurulurken aynı katta birbirine bitişik bulunan birden fazla bölüm, kat mülkiyeti kütüğüne tek bağımsız bölüm olarak tescil edilebilir. Kat mülkiyetinin tescili, tapu memurunca düzenlenen resmi senet uyarınca veya verilen bir mahkeme hükmü ile yapılır.

Kat mülkiyetli yapı, iskan belgesi (yapı kullanım izin belgesi alınmış) ve krediye uygun olan yapıdır.

Kat mülkiyeti nedir?

Kat Mülkiyeti kavramı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun birinci bölümünde yer alan bir kavramdır. En basit ifade ile bağımsız bölüm üzerindeki mülkiyettir. Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyet çeşididir. Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurabilmelerini ifade eder.

Kat Mülkiyeti’nin kurulabilmesi için anagayrimenkulun örneğin binanın inşaatının tamamlanmış ve kullanmaya elverişli olması gerekmektedir.

Hava parası ödeyenleri hangi riskler bekliyor?

Gayrimenkul kiralarına ilişkin 6570 sayılı Kanunun 16. maddesi hava parasını yasaklamaktadır. Bu kanuna göre, hava parası adı altında veya benzer şekilde ama başka isim altında para alanlar, altı aydan bir seneye kadar hapis ve üç yıllık kira bedeli tutarında ağır para cezasına mahkum edilir.

Buna rağmen hava parası ödeyerek mülkün içine girmiş olanları bir başka tehlike daha beklemektedir. Sizden önceki kiracının mal sahibi ile yaptığı kontratı devretme yetkisi yoksa, mal sahibi tahliye davasına bile gerek kalmadan, Kaymakamlığa başvurarak sizi 48 saat içinde tahliye edebilir. Bu nedenle devir hakkı olmayan birinden mülkü devralmaya ve hava parası ödemeye kalkmayın. Bununla birlikte kanun hava parasını yasaklamakta ama muhasebe sistemi ise muhasebeleştirilmesine izin vermektedir.

Emlak vergisi ne zaman ödenir?

Emlak vergisi mülkün bağlı olduğu belediyeye iki eşit taksitte ödenir. Birinci taksit Mart, ikinci taksit ise Kasım ayında ödenir. Belediyeler vergileri kendi kendilerine artırıp yükseltemezler. Emlak vergisini zamanında ödemeyen mülk sahibi kanunun öngördüğü oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Eğer ödemeye devam etmezseniz belediye mülkün tapu kaydına haciz kaydı koydurabilir satarkan cezaları ile ödersiniz.

Konut kredisiyle arsa alınabilir mi?

Konut kredisinde vergi avantajları vardır. Konut kredisinde kredi taksitlerinin bazı vergilerden muaf olması sözkonusudur. Bazı vergilerse normal kredilere göre daha az oranda alınmaktadır. Arsa veya dükkan için kullandırılan krediler konut kredilerinin avantajlarından yararlanamaz.

İpotekli mal satılabilir mi?

Bir mülk eğer alıcı kabul ederse, üzerindeki ipotekle birlikte de satılabilir. Bu nedenle mülk alırken üzerinde ipotek veya başka bir kısıtlayıcı unsur olup olmadığına dikkat etmek gerekir. İpotek işlemlerinde görülen FBK tanımı, Fekki Bildirilinceye Kadar anlamına gelmektedir. Yani alacaklının borcun tamamını aldığını bildirmesi halinde bu kaydın ipotek sicilinden kaldırılacağını belirtir. Borcu alan kişi kendi mülkünü ipotek gösterebileceği gibi bir başkasının gayrimenkulünü de onun rızası ile ipotek edebilir. Bu durumda yapılan ipotek işlemine kefalet ipoteği denir.

İpotek nasıl kaldırılır?

Var olan veya ileride ortaya çıkabilecek herhangi bir nedenden doğabilecek alacağı korumak için mülk üzerine ipotek uygulanabilir. Sözkonusu alacak sağlandığında, ipotek tapu kaydından silinir, sonlandırılır teknik adı ile fek edilir. Alacağın ödenmesine rağmen ipotek kaldırılmamışsa, mülkün bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulup ipotek fek edilir.

Tapu nedir? Kaç çeşit tapu vardır?

Bir arsanın ve/veya inşaatı yapılmış bir mülkün bağımsız bölümlerinin maliklerini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce verilmiş, doğru olmadığı ispatlanıncaya kadar geçerli resmi belgeye tapu veya tapu senedi denir. Eski Türkçe’de güven anlamına gelen tapuk kelimesinden üretilmiştir.

Tapular hisseli tapu veya müstakil tapu olarak ikiye ayrılır.

Hiseli tapu, bir gayrimenkuldeki ortak sayısını ve hisse oranlarını gösteren tapudur. Hisseli arsa tapularında kişilerin toplam arsa içindeki yerleri tapu kayıtlarında görünmez. Herkes her metrekarede hissesi oranında ortaktır. Bazen ortaklar bu ayrımı kendi aralarında anlaşarak yaparlar ama sözkonusu paylaşma tapu kayıtlarında görünmez. Bu birkaç nedenden kaynaklanabilir. Örneğin mülkün bulunduğu bölgede belli bir metrekarenin altındaki parseller kanunen ifraz edilemiyor olabilir.

Müstakil bağımsız tapu ise yeri kadastral paftalarda belirtilen ve tek bir kişiye ait olan ortaksız tapudur.

Konutu işyeri olarak kullanabilir miyiz?

Tapuda sicile konut olarak kayıtlı mülklerin sahipleri diğer kat maliklerinin onayı olmadıkça mülklerini konut amacı dışında kullanamaz, kullandıramaz. Kat mülkiyeti kütüğünde niteliği mesken olarak gösterilen bağımsız bölümler amacı dışında kullanılıyorsa, örneğin sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane boyahane, galeri ve çarşı gibi yerler ancak kat malikleri kurulunun oy birliği ile vereceği kararla açılabilir.
Ancak bazı istisnai durumlar da vardır. Yargıtay ve hukuk genel kurulu mesken vasıflı bir binanın bağımsız bir bölümüne ilişkin yönetim planında tapu kütüğüne kayıtlı engelleyici bir hüküm yoksa, genel olarak büro, özellikle mühendislik, muhasebe, avukat bürosu, doktor muayenehanesi, basın ve yayın temsilciliği, kültür ve sanat vakfı olarak kullanılabileceği ve kiraya verilebileceği yönünde bir karar almıştır. Bu duruma aykırı davrananlar dava yolu ile her zaman tahliye edilebilir.

Depozito nedir? Geri alınabilir mi?

Kaparo (depozito) olarak bildiğimiz aslında teknik adı “pey akçesi” olan ödeme, taraflar arasında bir sözleşme yapıldığının kanıtı olarak verilen bir miktar para veya taşınır mala verilen isimdir.
Kiracının taşınma durumunda bırakması olası borçlar ile konuta vermesi muhtemel zararların karşılanması için depozito alınır. Depozito yasaldır. Tahliye halinde kiralanan mülkte bir hasar yoksa depozito iade edilir. Varsa mahkemece yapılacak tespitten sonra masraflar düşülerek bakiye kiracıya ödenir. İspat bakımından depozito miktarını kira kontratına yazmak ve imza altına almak gerekir. Depozito Türk Lirası veya döviz olarak alınabilir.

Hava parası nedir?

Hava parası (peştemallık) bir mülkü önceki kiracısından devralmak için ödenen bedele verilen isimdir. Genellikle de önceki kiracıya ödenir. Mal sahibi, eski kiracı ve yeni kiracı muhtelif durumlarda hava parasını masaya getirebilir. Bu durumlar genelde aşağıdaki gibidir :

 1. Mal sahibi ile kiracı, kira sözleşmesi yapılırken hava parası konusunda anlaşabilirler.
 2. Mal sahibi ile kiracı arasında hava parası anlaşması, kira süresi içinde ya da kira süresinin bitiminde yapılabilir.
 3. Mevcut kiracı ile yeni kiracı arasında kira süresi içinde ya da bitiminde hava parası anlaşması yapılabilir.
 4. Hava parası anlaşması, yeni kiracı eski kiracı ve mal sahibi arasında ya kira süresi içinde ya da bittikten sonra olabilir.

Hava parası temel olarak kiralık gayrimenkullerde oluşan arz-talep dengesizliği nedeniyle ortaya çıkmış bir uygulamadır. Kimi zaman da mevcut kiracı kendisinden sonraki kiralayana devrederken mülke katmış olduğu değerden faydalanmak istediği için gündeme gelebilir. Hava parası ticari bir gelenek olmakla birlikte çok da adil bir uygulama olmadığı düşünülebilir.
Hava parası uygulaması ve ödeme miktarı ekonomik koşullara, bölgedeki kiralanan mülk adedine göre dalgalanmalar gösterse de ticari hayatta halen uygulanmakta ve bazen bedelleri milyon dolarları bulabilmektedir. Hava parası kaparo veya depozito değildir. Bunları birbirine karıştırılmamalıdır.

Kiracı bir mülkü devredebilir mi?

Kiracı, kiralanan yeri kısmen ya da tamamen başkasına kiralayamaz ya da kiralanan yerden yararlanma hakkını ya da sözleşmeyi başkasına devredemez ya da taşınmazıterk edip bu yeri kısmen ya da tamamen başkalarına bırakamaz. Bahsi geçen eylemleri yapabilmesi ancak ve ancak kira sözleşmesinde bunları yapabileceğini belirten alt kiralama koşulu olmasına bağlıdır. Sözkonusu durum konut, dükkan gibi kullanımlar için geçerlidir. Otel, pansiyon, öğrenci yurdu gibi faaliyet amacı zaten başkalarına kiralamak olan mülkler için bu koşul geçerli değildir.

Kat bahçesi nedir? Emsal alanına dahil midir?

Bir binada bağlı bulunduğu kata hizmet edecek şekilde planlanmış ve tapuda bir bağımsız bölüme ya da bu bölümlere eklenti olarak gösterilen mekandır. Kat bahçeleri emsal alanına dahil edilmez ve bu mekanlarda bitki yetiştirmek için gerekli toprak dolguların yapılması mümkündür.Kat bahçesi tanımı İstanbul İmar Yönetmeliği’nden gelmekte olup her şehirde bulunmamaktadır.

Emlak vergi değeri ne demektir? Nasıl hesaplanır?

Bir mülkün emlak vergi kayıtlarındaki değerine emlak vergi değeri denir. Her 4 yılda bir açıklanan arsa emlak değeri üzerinden yola çıkılarak hesaplanır. Arsalara ait metrekare birim emlak değerleri kamu kurumlarının oluşturduğu komisyon tarafından belirlenir. Binalarla ilgili değer ise Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın her yıl yayınlanan yapı birim değerleri temelinde, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Emlak vergileri mülkün bağlı bulunduğu Belediye’ye ödenir.

Bir konutunuz varsa, arsa payı oranınızı sokağınızdaki arsaların metrekare birim emlak vergi değerleri ile çarparak arsa payınıza denk gelen emlak vergi değerini hesaplarsınız. Mülkün brüt alanı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından açıklanan inşaat sınıflarına ait inşa yeniden yapım değerini çarparak üzerine ilave edersiniz.

Eğer asansör ve kaloriferiniz varsa, bu farklılıkları da belli oranlarda ilave edersiniz. Yapının yaşına ait ve yine Bakanlıkça yayınlanan birim yıpranma değerini bu rakamlardan düşersiniz. Böylece mülkün emlak değerine ilişkin baz rayicini bulursunuz. Bunu da emlak vergi oranı ile çarparak verginizi hesaplarsınız.Emlak vergisi, konutlarda bina değerinin binde 2’si, işyerlerinde bina değerinin binde 4’ü, arsalarda ise ana değerinin binde 6’sı oranındadır. Ancak şehir dışı alanlarda bu oranlar farklıdır.

Rezidanslardan hangi hizmetler beklenmelidir?

Rezidanslarda en azından verilmesi beklenen hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:

Sekreterlik ve resepsiyon hizmeti, günlük temizlik, kuru temizleme, çamaşırhane, alışveriş servisi, teknik bakım ve servis hizmetleri, kat servisi hizmetleri, güvenlik hizmetleri, çöp toplama, ilaçlama bitki bahçe bakım hizmetleri, yönetim hizmetleri, havuz gibi ortak alanların bakım hizmetleri.

Bunların dışında vale parking, özel şoför, yemek servisi, ütü, yıkama, terzi hizmetleri, araç yıkama, sosyal tesis, içme suyu servisi, ofis ve sekreterya, parti ve organizasyon hizmetlerinin de verildiği rezidanslar bulunmaktadır.

Her proje rezidans mıdır? Gerçek rezidans kavramı ne ifade eder?

Rezidans kavramı bugün ülkemizde lüks konut projesi anlamında kullanılmaktadır. Oysa bu gerçek rezidanslar karma kullanım dediğimiz ticaret, hizmet ve konut gibi fonksiyonların bulunduğu alanlarda yapılan ve konaklama hizmetinin de verildiği binalardır. Genelde yüksek katlı olması beklense de, şart değildir.

Gerçek rezidanslar sakinlerine kaliteli hizmet, sosyal imkan ve güvenlik sağlayan, güvenlik standardı yüksek, modern ve teknolojik donanımlı resepsiyon hizmetleri veren 7 gün 24 saat teknik ve ev servis hizmeti sağlayan, ayrıca butik alışveriş ve yaşam merkezi, sosyal aktivite alanları ile konforlu bir yaşam alanı sunan mekanlardır.

Rezidanslar daha güvenli bir yaşam sunar. Herşeyin bilgisayarla takip edildiği akıllı binaların içindeki bu daireler daha az sorumluluk gerektiren daha kolay bir yaşam tarzı getirir. Bu tip projelerde spor salonları, alışveriş merkezleri, restoranlar projenin içinde bulunur.

Ocak 2012